Concurs Foto Fia-Faia

Dijous, 28 d’abril de 2022

XVIII Concurs de Fotografia de la Fia-faia 2022

Amb la intenció de promoure i difondre la Festa de la Fia-faia, es convoca aquest concurs fotogràfic. El tema únic del concurs serà la festa de la Fia-faia i el seu context a les poblacions de Bagà o Sant Julià de Cerdanyola. Les circumstàncies derivades de la COVID-19 han portat a prendre la decisió de convocar el concurs pel 2022 i publicar les seves bases, per facilitar que els fotògrafs puguin participar incloent també les imatges captades en la Fia-faia 2021.  

 

Bases

 

1.- Temàtica

El tema del concurs serà la festa la Fia-faia, en qualsevol dels seus aspectes, considerant especialment les imatges que puguin transmetre alguns dels seus trets característics.

 

Hi ha dos apartats,

a) Bagà

b) Sant Julià de Cerdanyola.

 

2.- Participants

Pot presentar fotografies a concurs qualsevol persona, afeccionada o professional de la fotografia, el seu àmbit és internacional.

 

3.- Recepció de fotografies

Cada participant pot presentar un màxim de tres fotografies, en els apartats que desitgi.

a) Per correu electrònic a: concursfoto.arxiubergueda@gmail.com

b) Per correu ordinari o portant-ho directament. Cal fer arribar un CD o DVD amb les fotografies a l'Arxiu Comarcal del Berguedà (Colònia Escolar Permanent, 2. Pavelló de Suècia, 08600 - Berga).

En els dos casos es lliurarà un document de rebuda.

 

4.- Termini d’admissió

El termini de recepció de fotografies serà el 21 de novembre de 2022

No s’admetran fotografies publicades, premiades en altres concursos, o en anteriors edicions d’aquest mateix concurs.

 

5.- Inscripció i identificació de les obres

Per identificar cada obra cal adjuntar al correu les dades que segueixen:

Nom i adreça de l’autor.

Telèfon.

Títol de l’obra.

Número d’ordre (si es tracta d’una col·lecció).

Localització de la fotografia (lloc i municipi).

Email (si es lliura directament)

Categoria a la que es presenta:

            a.- Bagà

            b.- Sant Julià de Cerdanyola

La inscripció és gratuïta.

 

6.- Format dels arxius:

Les fotografies hauran de tenir una resolució de 254 dpi, un costat mínim de 2400 píxels i s’enviaran en format JPG

 

7.- Tècnica:

S'admetrà qualsevol tècnica respectuosa amb la temàtica del concurs.

 

8.- Premis

Hi haurà dos premis:

Sant Julià de Cerdanyola

250 euros i una figura inspirada en la Fia-faia

Bagà:

250 euros i una figura inspirada en la Fia-faia

 

9.- Lliurament de premis

El veredicte del Jurat es farà públic el desembre de 2022 al local municipal de Sant Julià de Cerdanyola (cal confirmar dia i hora a les webs de l’Arxiu Comarcal del Berguedà, Ajuntament de Bagà i Ajuntament de St. Julià de Cerdanyola). Les fotografies participants estaran exposades a Bagà, i a Sant Julià de Cerdanyola simultàniament, del 3 de desembre de 2022 al 6 de gener de 2023, i a partir del 9 fins el 30 de gener de 2023 a l’Arxiu Comarcal del Berguedà.

 

10- Jurat

Estarà format per persones de reconeguda solvència nomenats per l’organització. Les seves decisions seran inapel·lables i es podrà declarar desert qualsevol premi. El jurat estarà facultat per resoldre qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases.

 

11.- Normes i clàusules legals

Les obres premiades quedaran en propietat de l’organització, que en podrà fer ús per a finalitats derivades de la seva activitat. Es preservaran els drets morals dels autors.

Es reconeixen a l’autor tots els drets creatius, sempre que aquests discorrin per processos fotogràfics tècnics usats habitualment,  i la seva manipulació sempre que la imatge original sigui obtinguda per captació directa de la llum.

Per dirimir qualsevol conflicte, el concursant s’haurà d’adreçar a l’organització del concurs, Arxiu Comarcal del Berguedà:

              concursfoto.arxiubergueda@gmail.com

El concursant, pel fet de participar, es declara autor de les obres presentades, i amb capacitat i ple dret per autoritzar que aquestes siguin exposades i publicades en catàlegs, tríptics, pòster, etc. cedint aquest dret als organitzadors, qui estaran obligats sempre a mencionar l’autor, i títol de l’obra. Els organitzadors s’eximeixen de qualsevol responsabilitat davant la reclamació pels drets d’imatge de tercers.

La participació en aquest concurs suposa la total acceptació d’aquestes bases. Si alguna situació no estigués contemplada per aquestes normes, serà estudiada pel jurat i en el seu cas per l’organització.

 

12.- Drets d'autor

Els participants declaren sota la seva responsabilitat ser els autors de les obres fotogràfiques presentades, essent responsables directes dels danys i perjudicis que es puguin derivar per reclamacions de tercers autors per infracció dels seus drets de conformitat amb la normativa vigent en aquesta matèria i exoneren l’organització de qualsevol reclamació o indemnització en aquest sentit.

Els participants, en el supòsit de ser premiats, autoritzen expressament a l'organització la reproducció i utilització publicitària i la difusió del seu nom, cognom i les dades tècniques de la fotografia, en qualsevol activitat publicitària i/o promocional relacionada amb la festa de la Fia-faia i les exhibicions de les exposicions itinerants, sense dret de remuneració a excepció del lliurament del premi (en el cas de les fotografies premiades) a la promoció de la fotografia (en el cas de les mencions especials). Sempre es farà constar el nom de l'autor.

Darrera actualització: 4.11.2022 | 15:59