XVI Concurs de Fotografia de la Fia-Faia 2018

Dijous, 1 de març de 2018

Amb la intenció de promoure i difondre la Festa de la Fia-faia, es convoca aquest concurs fotogràfic. El tema únic del concurs serà la festa de la Fia-faia i el seu context a les poblacions de Bagà o Sant Julià de Cerdanyola.

Bases

 1. Temàtica El tema del concurs serà la festa la Fia-faia, en qualsevol dels seus aspectes, considerant especialment les imatges que puguin transmetre alguns dels seus trets característics. Hi ha dos apartats, a) Bagà b) Sant Julià de Cerdanyola.
 2. Participants Pot presentar fotografies a concurs qualsevol persona, afeccionada o professional de la fotografia, el seu àmbit és internacional.
 3. Recepció de fotografies Cada participant pot presentar un màxim de tres fotografies, en els apartats que desitgi. a) Per correu electrònic a: concursfoto.arxiubergueda@gmail.com b) Per correu ordinari o portant-ho directament. Cal fer arribar un CD o DVD amb les fotografies a l'Arxiu Comarcal del Berguedà (Colònia Escolar Permanent, 2. Pavelló de Suècia, 08600 - Berga). En els dos cassos es lliurarà un document de rebuda.
 4. Termini d’admissió El termini de recepció de fotografies serà el 16 de novembre de 2018 No s’admetran fotografies publicades, premiades en altres concursos, o en anteriors edicions d’aquest mateix concurs.
 5. Inscripció i identificació de les obres Per identificar cada obra cal adjuntar al correu les dades que segueixen: Nom i adreça de l’autor. Telèfon. Títol de l’obra. Número d’ordre (si es tracta d’una col·lecció). Localització de la fotografia (lloc i municipi). Email (si es lliura directament) Categoria a la que es presenta: a.- Bagà b.- Sant Julià de Cerdanyola La inscripció és gratuïta.
 6. Format dels arxius: Les fotografies hauran de tenir una resolució de 254 dpi, un costa mínim de 2400 píxels i s’enviaran en format JPG
 7. Tècnica: S'admetrà qualsevol tècnica respectuosa amb la temàtica del concurs.
 8. Premis Hi haurà dos premis:
  • Bagà: 250 euros i una figura al·lusiva a la Fia-faia
  • Sant Julià de Cerdanyola 250 euros i una figura al·lusiva a la Fia-faia
 9. Lliurament de premis El veredicte del Jurat es farà públic el 8 de desembre de 2018 a Sant Julià de Cerdanyola, dins dels actes de la Fira-faia. Les fotografies participants estaran exposades a Bagà i a Sant Julià de Cerdanyola simultàniament, de l’1 de desembre de 2018 al 6 de gener de 2019, i a partir del 9 fins el 30 de gener de 2019 a l’Arxiu Comarcal del Berguedà.
 10. Jurat Estarà format per persones de reconeguda solvència nomenats per l’organització. Les seves decisions seran inapel·lables i podrà declarar desert qualsevol premi. El jurat estarà facultat per resoldre qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases.
 11. Normes i clàusules legals Les obres premiades quedaran en propietat de l’organització, que en podrà fer ús per a finalitats derivades de la seva activitat. Es preservaran els drets morals dels autors. Es reconeixen a l’autor tots els drets creatius, sempre que aquests discorrin per processos fotogràfics tècnics usats habitualment, i la seva manipulació sempre que la imatge original sigui obtinguda per captació directa de la llum. Per dirimir qualsevol conflicte, el concursant s’haurà d’adreçar a l’organització del concurs, Arxiu Comarcal del Berguedà: concursfoto.arxiubergueda@gmail.com
  El concursant, pel fet de participar es declara autor de les obres presentades, i amb capacitat i ple dret per autoritzar que aquestes siguin exposades i publicades en catàlegs, tríptics, pòster, etc. cedint aquest dret als organitzadors, qui estaran obligats sempre a mencionar l’autor, i títol de l’obra. Els organitzadors s’eximeixen de qualsevol responsabilitat davant la reclamació pels drets d’imatge de tercers. La participació en aquest concurs suposa la total acceptació d’aquestes bases. Si alguna situació no estigués contemplada per aquestes normes, serà estudiada pel jurat i en el seu cas per l’organització.
 12. Drets d'autor Els participants declaren sota la seva responsabilitat ser els autors de les obres fotogràfiques presentades, essent responsables directes dels danys i perjudicis que es puguin derivar per reclamacions de tercers autors per infracció dels seus drets de conformitat amb la normativa vigent en aquesta matèria i exoneren l’organització de qualsevol reclamació o indemnització en aquest sentit. Els participants, en el supòsit de ser premiats, autoritzen expressament a l'organització, la reproducció i utilització publicitària i la difusió del seu nom, cognom i les dades tècniques de la fotografia, en qualsevol activitat publicitària i/o promocional relacionada amb la festa de la Fia-faia i les exhibicions de les exposicions itinerants, sense dret de remuneració a excepció del lliurament del premi (en el cas de les fotografies premiades) a la promoció de la fotografia (en el cas de les mencions especials). Sempre es farà constar el nom de l'autor.

Sant Julià de Cerdanyola, 22 de febrer de 2018

Darrera actualització: 4.06.2019 | 10:23