Pressupostos i plantilles


Informació relativa als pressupostos, plantilles i calendaris fiscals de l'Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola i els seus ens adscrits

En aquesta pàgina trobareu tot allò publicat al BOPB i al DOGC relatiu als pressupostos (transferències de crèdit, ampliacions de crèdit, crèdits extraordinaris...), a les plantilles, així com també els calendaris fiscals de l'exercici en curs.

Accés a la informació sobre pressupostos i plantilles de l'Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola

  • No s'han trobat resultats.
Darrera actualització: 2.10.2020 | 09:57
Darrera actualització: 2.10.2020 | 09:57